Евробалканската ветроходна асоцияция

 

AнглийскиСръбскиМакедонски

 


International Sailing FederationБългарска Федерация ВетроходствоГрад София

 

 Евробалканската ветроходна асоцияция (Eurobalkan Sailing Association EBSA) е сформирана като съветодавно и координиращо тяло, с цел промовирането на ветроходството и осъществяване на прекогранично сътрудничество между членовете на Еврорегиона. Клубовете са:

на 4-и  юли 2003. г. в Ниш потписаха протокол за сформирането на EBSA, а на 15-и декември 2003. г., в залата на Градската скупщина на Ниш, бе проведено и учредително заседание на скупщината на Асоцияцията, като бе избран и Съвет на EBSA, в състав:

Целтите и задачите на Асоцияцията са следните (извод от Статута на EBSA):

  • да организира и координира дейностите, които промовират сътрудничеството между членовете, в областта на ветроходството

  • да помага в развитието на конкретни проекти и планове, отнасящи се до съвместните интереси

  • да промовира и помага осъществяването на контакти между членовете, живеещи на терирорията на Асоцияцията, включително отношенията между специалисти от областта на ветроходството

  • да промовира добросъседски отношения между членовете си

  • да посредства и помага в сътрудничеството на членовете си със международни организации, агенции и институции.

Членовете на EBSA, през 2003. г. сформираха състезателна лига и организираха следните състезания:

  • от 3-и до 5-и юли регата "Свети цар Консантин" - Облачинско езеро, Ниш - класа оптимист

  • от 1-и до 3-и август "Илинденска регата", Охрид - класи: оптимист, лазер, европа, мистрал, фин, микротонер

  • от 29-и до 31-и август регата "Eurobalkans" - язовир Искър, София - класа оптимист

 


Автор:  Марко Дюрович - podrska@jkzr.org.rs

   

Учредително заседание на скупщината на АсоцияциятаУчредително заседание, 15-и декември 2003. г.Регата "Свети цар Консантин" 2003. г.Регата "Свети цар Консантин"Регата "Свети цар Консантин" 2003.Облачинско езеро, НишEBSA емблема